Jesteś niezalogowany
NOWE KONTO

Polski Deutsch

      Zapomniałem hasło/login


ä ß ö ü ą ę ś ć ł ń ó ż ź
Nie znaleziono żadnego obiektu
opcje zaawansowane
Wyczyść
Budynek nr 9 (d. gospoda), ul. Głogowska, Chocianów
Hellrid: Wg. knajpa była w przenoszę.
ul. Ratuszowa, Chocianów
Hellrid: Zdjęcie zrobione na ulicy Ratuszowej, przed budynkiem:
Chocianów
Hellrid: Konsumverein to obecnie pl. Wolności 2 (książka przedsiębiorstw AB1927: Ring 2), pasuje idealnie , dopisuje.
Zdjęcia lotnicze Chocianowa, Chocianów
Hellrid: Dopisałem brakujące ulice dla Chocianowa, dopisałem nazwy archiwalne ulic, dopisałem wszystkie wielopolówki.
Zdjęcia niezidentyfikowane (Chocianów), Chocianów
Hellrid: AB1927: Raasch August, Armaturenfabrik und Metallgieserei, Bahnhofstrasse 21 - gdzieś przy Kolejowej.
Trzebnice
t.ziemlicki@wp.pl: Podmieniłem na większy i wyraźniejszy skan

Ostatnio dodane
znaczniki do mapy

t.ziemlicki@wp.pl
Parsley
t.ziemlicki@wp.pl
prysman
Parsley
MacGyver_74
prysman
Popski
Rob G.
Rob G.
Rob G.
Rob G.
t.ziemlicki@wp.pl
t.ziemlicki@wp.pl
MacGyver_74
t.ziemlicki@wp.pl
atom
atom
atom
atom
tomimaki

Ostatnio wyszukiwane hasła


 
 
 
 
Polkowice 1962-1972
Autor: RAJL°, Data dodania: 2017-11-08 13:53:18, Aktualizacja: 2017-11-08 16:54:41, Odsłon: 2780

Subiektywy wybór z kalendarium wydarzeń

W początkowym okresie powojennego rozwoju Polkowic, odradzające się miasto oraz kopalnia nosząca takie same imię, były ze sobą bardzo związane. Dlatego bardzo dużo ciekawych informacji na temat miasta można znaleźć w specjalnym wydawnictwie z 1972 roku, wydanym z okazji 10-lecia kopalni pod nieskomplikowanym tytułem „Zakłady Górnicze Polkowice 1962-1972”.

 
 

Niech pierwszym przykładem będzie subiektywny wybór z wymienionych w książce wydarzeń w Calendarium lat 1962-72:

1962

 • Do 1962 r. Polkowice liczyły 2240 mieszkańców, z czego 230 osób dojeżdżało do pracy w Lubinie. Polkowice posiadały 83 gospodarstwa rolne, szkołę, bibliotekę, kino, POM, mleczarnię, GS, dworzec kolejowy, przystanek autobusowy.
 • Rozpoczęto budowę kopalni „POLKOWICE I", z której w 1968 r. będzie się wydobywać 25% docelowej produkcji rudy miedzi. W 1965 r. rozpocznie się budowę trzeciej kopalni miedziowego zagłębia — „POLKOWICE II".
 • „Wiadomości Legnickie" z 27 lipca 1962 r. donoszą: „Plan perspektywiczny zakłada zlokalizowanie w Polkowicach siedziby dyrekcji trzech zakładów: kopalni „POLKOWICE I", „POLKOWICE II" oraz fabryki ksantogenianu. Aby zakwaterować załogi tych trzech zakładów, rozbudowuje się Polkowice do rzędu 15-tysięcznego miasta. Opodal Polkowic przystąpiono w br. do budowy kopalni miedzi. Polkowickie budownictwo rozpoczęto od budowy dwóch hoteli robotniczych, z których jeden zostanie oddany jeszcze w br. Obecnie już nikt z Polkowic nie dojeżdża do pracy, bowiem wszyscy są zatrudnieni przy budowie kopalni".
 • „Wiadomości Legnickie" z 30. XI. 1962 r. donoszą: „W przyszłym roku przystąpi się do głębienia szybów kopalni „POLKOWICE". Obecnie prowadzi się prace przygotowawcze do tego przedsięwzięcia".

1963

 • W „Wiadomościach Legnickich" z 10. V. 1963 r. czytamy: „...wieś Polkowice już wkrótce podniesiona będzie do rangi miasta. Krakowski „Miastoprojekt" zakończył prace nad planem zabudowy Polkowic. Założenia przewidują, iż 20-tysieczne miasto podzielone będzie na dwie części: mieszkalną i centralną. Wyznaczono już miejsca na szkoły, przedszkola i apteki. Nowe miasto otrzyma także stadion sportowy, kino i dom kultury".
 • 18. VI. 1963 r. ruszyło w kopalni „POLKOWICE" głębienie szybu P-2.
 • „Wiadomości Legnickie" z 13 sierpnia 1963 r. piszą: „Polkowice już w przyszłym roku zamienią się w olbrzymi plac budowy. Za 6 min zł rozpocznie się tu budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Równocześnie DBOR przystąpi do rozbudowy osiedla górniczego o blisko li tys. izb mieszkalnych. W tym roku rozpoczęto już zabudowę rynku, który ma być gotowy pod koniec 1964 r."
 • W październiku 1963 r. rozpoczęto głębienie szybu P-l.

1964

 • 25 II 1964 r. przystąpiono do głębienia szybu P-3 kopalni „POLKOWICE".
 • „Przed 22 lipca 1964 r. „Rem" chce oddać do użytku trzeci i ostatni hotel robotniczy w Polkowicach" (..Gazeta Robotnicza" — 16. IV. 1964 r.).
 • W polkowickich hotelach robotniczych nie można się należycie umyć po pracy, gdyż od kwietnia br. z kranów płynie tylko zimna woda.
 • W tym roku przystąpi się do głębienia szybów kolejnych, a z początkiem roku 1965 ostatniego szybu. W ten sposób górnicy PBK dochodzą do półmetka budowy miedziowego zagłębia.
 • W 1964 r. zakończono budowę kolektorów magistralnych: deszczowego i sanitarnego. Kolektor deszczowy połączony już jest z rzeką, natomiast kolektor sanitarny podłączony będzie do oczyszczalni ścieków. Inwestycje te nie pozostaną bez wpływu na zły stan błotnistych dróg Polkowic.
 • 5 X 1964 r. przystąpiono do głębienia szybu P-4.
 • 20 X 1964 r. — przystąpiono do głębienia szybu przedostatniego kopalni „POLKOWICE".
 • 26 X 1964 r. rozpoczęto głębienie kolejnego szybu.

1965

 • W połowie lipca 1965 r. otwarto w rynku pierwszy w Polkowicach sklep z konfekcją damską, męską i dziecięcą. Sklep z artykułami drogeryjno-mydlarskimi, który mieścił się w jednym pomieszczeniu z artykułami gospodarstwa domowego, przeniesiono do odremontowanego lokalu po sklepie spożywczym. Oddano także osobny sklep z warzywami i owocami.
 • Z końcem czerwca 1965 r. brygady „Re-mu" przystąpiły do montażu stałej wieży wyciągowej dla szybu P-1 i stalowej konstrukcji nadszybia głównego. Za kilka miesięcy zostanie ona nasunięta na właściwe miejsce. Ten oryginalny eksperyment pozwala na daleko idące oszczędności i skrócenie cyklu robót.
 • We wrześniu 1965 r. Polkowice liczyły 3,5 tys. mieszkańców.
 • 5 XI 1965 r. z szybu P-l kopalni „POLKOWICE" wydobyto pierwszy kubeł miedzionośnej rudy. Głębienie tego szybu trwało 750 dni. Szyb P-l dotarł do złóż rudy w dużo krótszym czasie niż pierwszy — uruchomiony w zagłębiu — szyb wschodni kopalni „Lubin", mimo że, aby dotrzeć do rudy, musiano tu zgłębić przeszło 200 mb. więcej.
 • W grudniu 1965 r. zakończono głębienie szybu P-l.

1966

 • W pierwszej dekadzie stycznia 1966 r. PRK-8 przekazało część pomieszczeń swojego hotelu robotniczego w Polkowicach na aptekę. W ten sposób zrealizowano jeden z postulatów wyborczych.
 • W maju 1966 r. zakończono głębienie szybu P-4. Jest to już czwarty gotowy szyb zagłębia.
 • W „Gazecie Robotniczej" z 10. VI. 1966 r. czytamy: „Od pewnego już czasu gospodarze pow. lubińskiego czynili starania o utworzenie w Polkowicach „Muzeum Miedzi". Inicjatywa ta spotkała się z przychylną opinią. Byłaby to pierwsza w kraju placówka, która eksponowałaby pełny przekrój miedziowych problemów. Posiadałaby ona bogate działy: geologii, górnictwa, hutnictwa i wyrobów z miedzi. Prezydium PRN w Lubinie wspólnie z KGHM będą finansować tę ciekawą placówkę, na siedzibę której jeszcze w br. wyremontuje się i adaptuje któryś z polkowickich budynków".
 • 3 października 1966 r. zakończono głębienie szybu P-3.

1967

 • 11 listopada 1966 r. ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o utworzeniu miasta Polkowice.
 • 1 I 1967 r. — po z górą 700 latach — Polkowicom przywrócono rangę miasta, bowiem już w 1265 r. miały one przywilej miejski. 15. I. br. odbyły się wybory do nowej rady narodowej. Na pierwszym posiedzeniu ustalono kierunek działalności i wytyczne związane z rozwojem nowego ośrodka.
 • W planie gospodarczym, ustalonym przez PRN w Lubinie na lata 1967—70, czytamy: Polkowice zamieszkiwać będzie 13 000 osób. ...W Polkowicach będzie zbudowanych 4.290 izb, z czego 200 z puli rad narodowych. ...W okresie bieżącego pięciolecia przy-stąpi się do budowy gazociągu z Lubina do Polkowic.
 • 8 I 1967 r. powołano w Polkowicach Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu.
 • 25 I 1967 r. odbyła się pierwsza sesja MRN w Polkowicach. Wybrano nowe władze miasta.
 • 8. II 1967 r. szyb kolejny dotarł do końcowej głębokości.
 • W „Gazecie Robotniczej" z 30 marca 1967 r. czytamy: „Do końca bieżącej pięciolatki na zagospodarowanie Polkowic wyda się około 136 min zł. Miasto otrzyma 300 izb z puli rad narodowych, a 3025 z funduszów KGHM".
 • Jeszcze w tym roku powstanie w Polkowicach nowa piekarnia, a za dwa lata miasto otrzyma dom towarowy. W 1970 r. oddane zostaną do użytku dwa pawilony handlowe, żłobek, przychodnia lekarska, szkoła podstawowa, przedszkole.
 • W sierpniu 1967 r. polkowicki MHID otrzymał 3 lokale sklepowe w nowym budownictwie. Na przełomie sierpnia i września otworzy się w nich sklepy: spożywczy, wędliniarski i artykułów gospodarstwa domowego.
 • W „Gazecie Robotniczej" z 29 sierpnia 1967 r. czytamy: „Obecnie jest w budowie gazociąg do Polkowic, którym już w przyszłym roku popłynie gaz do nowych bloków tego miasta".
 • W 1968 r. w Polkowicach rozbudowana będzie oczyszczalnia ścieków i przystosowana do potrzeb miasta rzędu 30 000 mieszkańców.
 • 2 XI 1967 r. w siedzibie władz miejskich w Polkowicach odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli KW PZPR we Wrocławiu, KP PZPR u Lubinie oraz kierownictwa KGHM. Tematem obrad były potrzeby i problemy miasta, do których zaspokojenia i rozwiązania mogą przyczynić się władze wojewódzkie. Debatowano nad sprawami budownictwa mieszkaniowego, bowiem kombinat potrzebuje 4840 izb, a wykonawca — LLPB — gwarantuje zbudowanie do końca bieżącej pięciolatki tylko 4160 izb. W drugiej połowie 1968 r. ciepło z elektrociepłowni dotrze do polkowickich mieszkań. Na przełomie 1968/69 r. oddana będzie w Polkowicach nowa szkoła i rozpocznie się budowa żłobka, przedszkola, apteki i przychodni lekarskiej. Zakończenie budowy tych obiektów planuje się na 1970 r.
 • W listopadzie 1967 r. bawiący z wizytą w zagłębiu miedziowym członek Biura Politycznego KC PZPR, wicepremier F. Waniołka odwiedził Polkowice.

1968

 • MzDK w Lubinie w marcu 1968 r. zainicjował organizowanie w Polkowicach, w kawiarence przy stołówce, comiesięcznych spotkań z aktorami, pisarzami itp.
 • W czerwcu 1968 r. liczba stałych mieszkańców Polkowic wynosiła 2800, a zameldowanych czasowo  około 1700 osób. Miastu przybyły dwa bloki mieszkalne dla 72 rodzin. W ostatnich latach zbudowano także 3 hotele robotnicze.
 • Na Święto Odrodzenia Polski Polkowice przybrały odświętny wygląd, ponieważ w związku z oddaniem kopalni do wstępnej eksploatacji przybędą do zagłębia miedzi przedstawiciele najwyższych władz partyjnych i państwowych.
 • W „Gazecie Robotniczej" z 23. X. 1968 r. czytamy: „W Polkowicach przystąpiono do budowy dużej szkoły o 24 pomieszczeniach do nauki. Szkoła ma być przekazana do użytku 1. IX. 1969 r."

1969

 • „Rem" w 1969 r. przystąpi do budowy domu mieszkalnego w Polkowicach.
 • Z budownictwa mieszkaniowego KGHM do końca 1969 r. Polkowice otrzymają 335 mieszkań o łącznej liczbie 1055 izb.
 • Latem 1969 r. w Polkowicach na osiedlu Sienkiewicza oddany został 4-piętro-wy hotel robotniczy na 300 miejsc. Zlokalizowany w sąsiedztwie trzech innych budynków hotelowych — zbudowanych w minionych latach — prezentuje się okazale. Następny budynek z tej serii oddany będzie w listopadzie br., a ostatni, którego budowę rozpoczęto w III kwartale br. — ukończony zostanie w II kwartale przyszłego roku.
 • Z końcem 1969 r. kopalnia „POLKOWICE" włączy się w realizację ważnych dla miasta inwestycji, obejmując patronat nad nową szkołą podstawową, pomagając w budowie kina, ośrodka zdrowia i organizowaniu ogródków działkowych.
 • W 1969 r. ukończono budowę szkoły podstawowej w Polkowicach.
 • W grudniu 1969 r. na spotkaniu władz powiatowych z przedstawicielami KGHM zapadła decyzja o budowie Domu Kultury w Polkowicach, z salą widowiskową na 500—600 miejsc, z urządzeniami pozwalającymi wyświetlać filmy i przyjmować zespoły teatralne. Znajdą się tam również: biblioteka, kawiarnia itp. Koszt budowy wyniesie 15 mln zł, z czego 10 min pokryje KGHM. Istniejący klub „Cuprum" postanowiono ze względu na ciasnotę przenieść do innego pomieszczenia.
 • Plan perspektywiczny rozwoju miasta Polkowice przechodził różne koleje. Początkowo Polkowice miały być miastem 20-tys„ potem 40-tys. W związku jednak z możliwością występowania w rejonie Polkowic szkód górniczych ustalono, że do 1985 r. lepiej będzie Polkowice zatrzymać na fazie rozwoju 20-tys. miasta. Plan zakłada likwidację starej zabudowy Polkowic. Centrum miasta znajdować się będzie między obecnym rynkiem a ośrodkiem budowanym w latach 1965—66 i nadal jeszcze rozbudowywanym. Sukcesywnie będzie budowany rejon starego miasta, centrum i osiedle Polkowice 2.

1970

 • Nowy projekt rozbudowy Polkowic jest już gotowy. Miasto otrzyma w przyszłości m. in. nowoczesny dom kultury, stadion sportowy, krytą pływalnię z basenem kąpielowym, hotel z restauracją, dworzec PKS, automatyczną centralę telefoniczną, kino, poradnię służby zdrowia itd.
 • W osiedlu Sienkiewicza w Polkowicach oddano 8 bloków, a dalsze cztery mają także być wkrótce gotowe. Mieszkania w domach są ładne, cóż jednak z tego, gdy w pobliżu nie ma sklepów, kina, bibliotek itp. placówek usługowych.
 • W latach 1971—1972 przekaże się górnikom mieszkającym w Polkowicach około 200 ogródków działkowych.
 • W uchwale KP PZPR w Lubinie z 2 listopada 1970 r. czytamy: „Najdalej w 1973 r. należy przystąpić do budowy kompleksowego ośrodka kultury w Polkowicach... a bazę i działalność klubu ZMS — „CUPRUM" rozszerzyć i przekształcić w międzyorganizacyjną placówkę kulturalną... Do końca 1971 r. należy wznowić działalność kina".

1971

 • W maju br. w osiedlu Sienkiewicza w Polkowicach oddano do użytku przedszkole nr 2.
 • Polkowicki oddział LLPB wraz z innymi kooperującymi przedsiębiorstwami — w ramach czynów przedzjazdowych — postanowił skrócić cykl budowy szkoły podstawowej w Polkowicach. 1. IX. 1972 r. dzieci z osiedla nr 2 rozpoczną naukę w nowej szkole.
 • W 1971 r. Polkowice uzyskały 1032 izby mieszkalne.

1972

 • 22 lipca 1972 r. oddana zostanie w Polkowicach szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, urządzeniami sportowymi, placem rekreacyjnym, ogródkiem itd.
 • 11 III 1972 r. w szybie P-4 kopalni „POLKOWICE" zdarzył się niecodzienny wypadek. Górnik przodowy z PBKRM — F. Pluto spadł w kilkusetmetrową czeluść szybu. Dzięki przytomności umysłu, górniczej rutynie i niemałej dozie szczęścia — udało mu się ocalić życie.
 • Kopalnia „POLKOWICE" pomoże w br. miejscowemu PGR w budowie szklarni, co przyczyni się do lepszego zaopatrzenia miejscowych sklepów w warzywa i owoce.

Gorąco zachęcam do polemiki z być może mocno propagandowo zaprezentowanymi informacjami. Ale czy dzisiaj tak bardzo się różnimy w stylistyce? Szczególnie jeżeli informację podają włodarze różnych szczebli...

Może dzięki powyższym informacjom uda się uzupełnić opisy kilku obiektów w Polkowicach. No cóż, ja tego nie widziałem, ale ktoś widział i napisał…

Żródło:https://dolny-slask.org.pl/6914924,foto.html


/ / /
maras | 2017-11-08 16:54:57
Ciekawe :)
Zed | 2017-11-12 19:57:28
Przez wiele lat widniało w Polkowicach takie hasło: Polkowice Sercem Zagłębia Miedziowego. W piątek mieliśmy górniczą 7. Przed nami święto górnicze.
RAJL | 2017-11-13 06:54:39
W takim razie jest to ciągle żywe i bijące serce Zagłębia....